+380 44 425 97 00 | company@prt.com.ua  

Внутрішні корпоративні комунікації

Внутрішні комунікації, корпоративна культура, корпоративні цінності й норми – ці поняття вже не замикаються на HR-службі, а виходять на глобальний рівень. У Європі, США, Японії вже давно формування ефективних внутрішніх комунікацій увійшло до розряду обов'язкових умов успішного бізнесу. У наш бізнес також поступово починає приходити розуміння того, що персонал організації живе й управляється за тими ж законами, що й будь-яка інша спільнота, що при взаємодії з ним необхідно враховувати його особливості й культуру.
Налагоджені внутрішні комунікації, багата корпоративна культура, прозорі системи мотивації - все це працює на підвищення ефективності бізнесу.


Тому розвиток внутрішніх комунікацій – це інвестиції в сьогоднішню стабільність і майбутню перспективу, інвестиції у зростання нематеріальних активів.


Специфіка внутрішніх комунікацій полягає в тому, що, з одного боку, для співробітників Компанії її діяльність є невід'ємною й важливою частиною їхньої власної діяльності й тому набуває для них важливого значення. З іншого боку, оскільки вони є провідниками цієї діяльності, то вони, як ніхто інший, можуть бачити, наскільки проголошені цінності збігаються з реальними. У результаті вони роблять висновки про те, що, для чого і як робиться в Компанії й на цьому етапі виникає або почуття задоволеності своїм членством у даній організації або, навпаки, незадоволеності роботи в ній.


Реалізовані нами проекти у сфері внутрішніх комунікацій (внутрішній корпоративний PR) і досвід, набутий у цих проектах, дозволяють нам як оптимізувати й трансформувати комунікаційну модель, так і будувати «з нуля» матрицю корпоративних комунікацій.


Залежно від розміру Компанії, стадії її життєвого циклу й стратегічних цілей ми розробляємо й впроваджуємо різні алгоритми внутрішніх корпоративних зв'язків:

 • Консультації та програми керування корпоративною культурою (формування, зміцнення, зміна)
 • Розробка й впровадження програм підтримки змін у Компанії (зміна топ-менеджменту, структури, злиття й поглинання), подолання опору співробітників змінам у Компанії
 • Підвищення ефективності каналів комунікацій (або створення нових)
 • Поліпшення іміджу Компанії для співробітників

Інструментарій підбирається тільки після проведення комунікаційного аудиту, а для нових Компаній після аудиту цілей і бачення :

 • Внутрішній комунікаційний аудит: глибинні інтерв'ю, анкетування, фокус-групи
 • Корпоративні ЗМІ, інтранет, інформаційні стенди
 • Зустрічі з топ-менеджментом, збори, наради
 • Корпоративний кодекс (Кодекс корпоративної етики), корпоративні стандарти
 • Тренінги зі створення команди
 • Корпоративні заходи й акції
 • Управління чутками

Досвід PRT включає більше 10 реалізованих проектів побудови/оптимізації внутрішніх комунікацій.

 

Наші партнери